Welkom op de website van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg
 

De Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg is…
Een christelijke geloofsgemeenschap die haar historische wortels 
in het allereerste begin van de Reformatie heeft. 
De Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg is een eigentijdse en open 
gemeente, zonder hiërarchische structuren.
Naar bijbels inzicht richten wij ons als kleine zelfstandige gemeente op:
  • persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
  • verbondenheid met elkaar
  • inzet voor vrede in het klein en in het groot
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap 
op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. 
Voor ons betekent in God geloven vooral een wijze van leven. 
De leden en vrienden van onze gemeente wonen verspreid over de streek Zuid-Limburg en ook in België.  

Kerkdiensten en andere activiteiten
De kerkdiensten worden gehouden op de 2e en de 4e zondag van de maand. 
Verder worden er avondcursussen aangeboden.
Zes keer per jaar wordt het gemeenteblad “De Vis” uitgegeven.

» Agenda 2010

» Preambule van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg

 
Contactinformatie
Contact: info@dgzuid-limburg.doopsgezind.nl
Adres: Wegens verkoop van ons kerkgebouw zullen onze diensten gevierd worden in de kapel van de Mondriaan zorggroep aan de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen
 

Meer informatie…
Doopsgezinden in Nederland (www.doopsgezind.nl)
Doopsgezinden wereldwijd (Mennonite World Conference)
Raad van Kerken Parkstad (www.raadvankerkenparkstad.nl)